Vadovėlis „Pupa“ I klasei pirmą kartą buvo išleistas 2006 m. Atsižvelgiant į pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrąsias programas (2008), švietimo tendencijas, švietimo ekspertų rekomendacijas, mokytojų, dirbančių su „Pupos“ komplektu, siūlymus, 2012 m. pasirodys pataisytas šio vadovėlio komplekto leidimas. Mokomoji medžiaga pateikiama atlankomis: ikielementoriniu laikotarpiu 1 atlanka skiriama 1 pamokai, elementoriniu ir poelementoriniu – 2 pamokoms; išlieka ir veiklos planas (pupa ir bitutės), garsinės analizės ir skiemenavimo užduotys, abėcėlės vėrinys; medžiagos diferenciacija (trijų sudėtingumo lygių skaitymo tekstai atlankoje). Kuo pataisytas leidimas skiriasi nuo pirmojo leidimo? Sumažėjo vadovėlio apimtis (yra 110 temų: 11 ikielementorinio laikotarpio, 82 elementorinio (padaugėjo 4 temomis), 17 poelementorinio laikotarpio (sumažėjo 24 temomis), kai kurios temos pakeistos naujomis.  Elementorinis laikotarpis pailgėjo iki balandžio mėnesio (lėtesnis raidžių mokymo tempas). Sunkiau įsimenamoms, sudėtingesnės rašybos raidėms skiriama daugiau laiko. Pasikeitė raidžių išdėstymo seka, o kartu ir elementorinių temų eiliškumas (buvo atsižvelgta į žodžių sudarymo galimybes, junginių rašymo ypatumus, mokytojų praktikų pageidavimus). Apibendrinamosios pamokos dabar pateikiamos kaip žaidimai. Jos skirtos išmoktai medžiagai įtvirtinti, pakartoti. Pratybų sąsiuvinyje puslapių šioms pamokoms nėra. Žinioms ir gebėjimams patikrinti galima naudoti testus I klasei. Numatyta 14 pamokų, kurios neturi atskiros temos vadovėlyje. Tai mokytojo nuožiūra organizuojamos pamokos. Jas galima skirti junginių rašymui tobulinti (pratybų sąsiuviniuose parengti specialūs puslapiai), įdomesnėms temoms plėtoti ir pan. Vadovėlio ir pratybų sąsiuvinio klausimai ir užduotys, susiję su mokytojo skaitymu, yra pakeisti atsižvelgiant į naująjį knygos „Bitė Maja ir jos nuotykiai“ leidimą. Pasikeitė kai kurie klausimai, veikėjų vardai. Lietuvių kalbos vadovėlio komplekto „Pupa“ I klasei turinys ir struktūra integruojami su 2012 m. atnaujintu pasaulio pažinimo vadovėlio komplektu „Gilė“ I klasei ir kitomis anksčiau parengtomis „Šok“ serijos mokomosiomis priemonėmis I klasei. „Pupos“ vadovėlio komplektą I klasei sudaro: vadovėliai – 3 knygos; pratybų sąsiuviniai – 3 dalys; mokytojo knygos – 3 dalys (pirma dalis su kompaktine plokštele); dalijamoji medžiaga – 3 dalys, testai  
Prekinis ženklas: Alma littera