Kompiuterinė ugdymo(-si) priemonė RAIDYNĖLIS skirta ikimokyklinio, priešmokyklinio bei jaunesniojo mokyklinio amžiaus ugdytiniams. Vaikai gali susipažinti su raidėmis, atrasti ir maloniai nustebti, kad nuosekliai jungiant raides galima sudaryti žodį, jį perskaityti, užrašyti bei suskaičiuoti, keli garsai ir raidės jį sudaro. Atliekant užduotis galima: išskirti pirmą žodžio garsą ir raidę, kuria jis žymimas; patirti, jog ta pati raidė gali būti pirma ar antra ir žodyje ne vienintelė.Tokiu būdu mažieji gali ugdyti(-s) žodžių garsinės analizės ir sintezės įgūdžius. Vaikams suteikia džiaugsmo ir tai, jog rašant žodį didžiosiomis, jis apačioje ”pats užsirašo” dar ir mažosiomis raidėmis. Dirbdami su priemone, raides vaikai gali rinkti klaviatūroje, jas žymėti ekrane esančiame raidyne arba nuvesti į pažymėtą žodyje vietą. Taip pat priemonė parengta naudoti ir interaktyvioje lentoje.Nuosekliai atliekant užduotis, vykstant pažinčiai su raidėmis, vaikai turi puikią progą įsidėmėti jų formą, mažųjų ir didžiųjų raidžių skirtumus bei panašumus. Priemonė padeda susipažinti su kalbos garsais, skatina domėjimąsi raidėmis ir skaitymu, plečia žodyną, ugdo dėmesingumą, plėtoja pažinimo bei komunikavimo kompetencijas.Dirbdami su RAIDYNĖLIU, ugdytiniai užduotis gali atlikti savarankiškai ar padedami ugdytojų. Ugdymo(-si) priemonė rekomenduojama ikimokyklinio, priešmokyklinio, specialiojo ugdymo pedagogams, logopedams, pradinių klasių mokytojams, tėveliams.
Prekinis ženklas: Raidynėlis