Pusei amžiaus prabėgus po Vatikano II Susirinkimo (1962-10-11–1965-12-08) atidarymo, pernelyg mažai šiuolaikinių katalikų suvokia, kaip Susirinkimas paveikė Bažnyčios gyvenimą. Tai visiškai suprantama, atsižvelgiant į tai, kad jame buvo parengta daug daugiau dokumentų, negu bet kokiame ankstesniame Bažnyčios Susirinkime. Todėl ir bandymas priimti šio Susirinkimo mokymo pagrindus gali pasirodyti  esąs keblus. Esama pavojaus, jog pro medžius nebus matyti miško. Todėl šioje knygoje pristatoma dvidešimt svarbiausių tekstų ištraukų, padedančių suvokti Susirinkimo tėvų viziją.Kiekviename skyriuje išryškinamas platesnis istorinis ištraukos kontekstas, išnagrinėjama jos prasmė bei reikšmė ir galiausiai aptariama jos svarba šiandieniam Bažnyčios gyvenimui. Iš knygoje svarstomų temų minėtinas Konstitucijos apie Šventąją liturgijąSacrosanctum Concilium reikalavimas visiškai, sąmoningai ir veikliai dalyvauti liturgijoje, Dogminės konstitucijos apie BažnyčiąLumen gentium eucharistinė ekleziologija, Pastoracinėje konstitucijoje apie Bažnyčią šiuolaikiniame pasaulyje Gaudium et spes plėtojama santuokos kaip glaudžios gyvenimo bei meilės partnerystės vizija, Bažnyčios santykių su nekrikščionių religijomis deklaracijos Nostra aetate požiūris į nekrikščionių religijas ir kt.Richard R. Gaillardetz – filosofijos daktaras. Bostono kolegijos Jopsepho McCarthy katalikų sisteminės teologijos draugijos viceprezidentas.Catherine E. Clifford – filosofijos daktarė, Ontarijo Šv. Pauliaus universiteto teologijos dėstytoja.
Prekinis ženklas: Katalikų pasaulio leidiniai