RAKTELIS – lietuvių kalbos mokomųjų priemonių komplektas III klasei, parengtas atsižvelgiant į negimtosios kalbos ugdymo pradinėse klasėse specifiką. Komplektą sudaro vadovėlis (I–II d.), pratybų sąsiuvinis (I–II–III d.), 2 garso įrašų kasetės, mokytojo knyga. Pratybų sąsiuviniai yra neatsiejama komplekto dalis. Juose duodami rašybos įgūdžius formuojantys pratimai, užduotys, skirtos skaitomo teksto supratimo įgūdžiams lavinti bei tikrinti. Visos užduotys susijusios su klausymo pratybomis. Pratybų sąsiuvinis padeda integruoti visas kalbinės veiklos rūšis ir siekti jų dermės pamokoje. Mokytojo knygos paskirtis – atskleisti mokomųjų priemonių komplekto panaudojimo ugdymo procese galimybes.
Prekinis ženklas: Gimtasis žodis