Knygoje sinchroniniu požiūriu išsamiai aprašyta nykstančios periferinės pietų aukštaičių šnektos Baltarusijoje daiktavardžio linksniavimo sistema. Apibūdinama dabartinė Varnavo regiono sociolingvistinė padėtis. Analizuojamos trys daiktavardžių gramatinės kategorijos: giminė, skaičius, linksnis. Aptariamas kiekvienas linksnis ir iškeliami pagrindiniai daiktavardžio linksniavimo skirtumai tarp dviejų informantų kartų. Lingvistinės šnektos ypatybės aiškinamos neatsietai nuo sociolingvistinio konteksto. 
Prekinis ženklas: Lietuvių kalbos institutas