Tai sąsiuvinis, skirtas priešmokyklinukams. Ugdymas mokomojoje priemonėje orientuotas į vaiko poreikius bei polinkius ir grindžiamas piešimu, žaidimu ir kita natūralia, vaikui patrauklia veikla. Pratybos pagrįstos nuoseklia metodika, padedančia vaikui pasirengti rašyti  Pirmame pratybų sąsiuvinyje vis sunkėjančios užduotys padės vaikui:  · ugdytis gebėjimą sukaupti dėmesį,  · pastebėti vaizdų, ženklų skirtumus ir panašumus — lavintis regimąjį suvokimą,  · lavinti rankos raumenis, rankos judesių tikslumą,  · lavinti akies ir rankos koordinaciją,  · sistemingai ir nuosekliai pasirengti rašyti.  RANKOS LAVINIMO PRATYBAS rekomenduojama įsigyti mokytojams ir tėveliams, kuriems rūpi kuo geriau parengti vaiką mokyklai. Jie čia ras metodinių patarimų ir paaiškinimų.  
Prekinis ženklas: Šviesa