Šioje knygoje nagrinėjamos žmogaus biologinės istorijos problemos, susijusios su rasės sąvoka. Iš pradžių skaitytojas trumpai susipažindinamas su antropologijos mokslinių tyrimų objektu ir pagrindiniais metodais, sužino, kas yra istorinė antro¬pologija. Toliau detaliai nagrinėjama rasės sąvoka ir apibrėžimas, ypač akcentuojant rasės sampratos įvairovę ir kitimą mokslo istorijoje. Išsamiai išdėstomi įvairūs dau¬giau ar mažiau žinomi rasių skirstymo variantai, pateikiami rasių kilmės metmenys, aprašomi biologiniai ir socialiniai rasogenezės veiksniai. Daug dėmesio autorius skiria rasės ir tautos santykiui, nes šie du terminai neretai painiojami. Detaliai ir kartu kritiš¬kai aptariamos įvairios rasizmo apraiškos, jų kilmė ir mokslinė samprata, pateikiami UNESCO dokumentai rasės, rasizmo ir rasinių prietarų klausimais. Po šios daugiau globalaus pobūdžio metodologinės dalies autorius pereina prie Pietryčių Baltijos regi¬ono istorinės antropologijos problemų. Išsamiai apžvelgiama šio regiono antropologi¬nių tyrinėjimų istorija, analizuojami lietuvių kilmės klausimai.Be to, knygoje pateikiamas antropologinių ir kitų aktualių terminų žodynėlis.Leidinys skiriamas archeologijos, biologijos, psichologijos, medicinos studentams ir visiems besidomintiems žmogaus istorine antropologija.
Prekinis ženklas: Vilniaus universiteto leidykla