Antrajame Šatrijos Raganos „Raštų“ tome spausdinami visi iki šiol žinomi rašytojos apsakymai, vaizdeliai, eilėraščiai, proza bei kiti nedidelės apimties smulkiojo žanro rašinėliai. Kai kas spausdinama iš rankraščių pirmą kartą. Atskirą skyrių sudaro draminiai kūrinėliai, pjesės, vaidinimai. Raštų tomo pabaigoje skelbiami rašytojos straipsniai ir esė apie literatūrą, dailę ir kitais klausimais.
Prekinis ženklas: Margi raštai