Šiame tome publikuojami Rėzos veikalai, parašyti redaguojant ir rengiant lietuviškos Biblijos trečią (1816) ir ketvirtą (1824) leidimus Karaliaučiuje.  Pirmajame veikale – “Lietuviškos Biblijos istorija” ((1816) – aprašomi visi ankstesni Biblijos vertimai į lietuvių kalbą, pateikiama XVI–XIX a.  lietuviškos religinės raštijos Rytų Prūsijoje ir Lietuvoje apžvalga. Antrajame dviejų tomų veikale – “Filologinės-kritinės pastabos lietuviškai Biblijai” (1816 ir 1824) – pateikiami filologiniai ir dalykiniai Biblijos lietuviško teksto redagavimo komentarai. Pabaigoje publikuojamas Rėzos asmeninės bibliotekos katalogas.
Prekinis ženklas: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas