Šiame Raštų tome spausdinami A. Maceinos pedagogikos filosofijos veikalai iš prieškario Lietuvos periodinių leidinių ir pokario emigracinės spaudos.
Prekinis ženklas: Mintis