Šis antras „Bendrosios mokslinio darbo metodikos pradų“ leidimas yra stereotipiškas, t.y. be jokių atmainų palyginant su pirmuoju leidimu. Autorius, tačiau aiškiai jaučia reikalą šitą savo veikalą pataisyti ir papildyti, bet, negalėdamas to padaryti tuojau, ryžosi jį leisti dar kartą viešumon be pataisų, nes nuolatiniai pareikalavimai rodo jo neatidėliojamą reikalingumą. Ogi leisdamas jį dabar iš matricų, autorius turi galimybę atsižvelgti į akademinės jaunuomenės pageidavimą ir padaryti jo kainą prieinamą platesnei publikai. Jau vien dėl šito, autoriui rodosi, gali būti pateisintas antrasis veikalo leidimas kad ir pirmykščiame netobulame jo stovyje. Naudodamasis šitos trumpos pratarties proga, autorius gali atitaisyti vieną trūkumą iš daugelio dabar nebeatitaisomų, būtent, papildyti nurodytą knygoje literatūrą veikalais, surašytais rusų kalba: juk dar ne vienam iš studijuojančios jaunuomenės yra pageidaujama turėti šitų nurodymų. Čia ir bus ne pro šalį paminėjus šiuos kelis veiklus rusų kalba: 1. Prof. L. I. Petražickij. Universitet i nauka. Opyt teorii i techniki universitetskago diela I naučnago samoobrazovanija. 2 toma. – S. Peterburg, 1907. 2. N. A. Rubakin. Pis‘ma k čitateliam o samoobrazovanii. – SPB, 1913. 3. Prof. N. I. Kariajev. Pis‘ma k učaščejsia molodeži o samoobrazovanii. Nors visi šie veikalai parašyti dar prieš didįjį karą, jie vis dėlto nėra dar visai nustoję savo reikšmės. 
Prekinis ženklas: Mintis