O kas gi tas Raveleinas?.. Viena išeičių – atsiversti pirmąjį slaptingosios istorijos puslapį ir nerti nuotykių gelmėn!Du pasauliai, skiriami šimtmečių. Viename pavydima naujutėlaičio Range Roverio, per iPhone‘ą visu garsu pliekia Metallica, o apie tai, kad palisadas yra gynybinė tvora, galima akimirksniu sužinoti iš Vikipedijos. Kitame didžiuojamasi eikliu žirgu ar žaižaruojančio kalavijo galiomis, paukščių kaukolėmis nukarstytą baslių tvorą čia pat gali paliest ranka, o skubią žinią išsiųsti ne elektroniniu paštu, bet įdavęs popierinį laišką sakalui snapan!– Raveleinas! – balsiai ir aiškiai ištarė jis.Vartų arkos viršuje radosi iškalti žodžiai, tarytum neregima ranka juos būtų rėžusi akmenyje. Iš tų žodžių susidėstė keistas sakinys.– Kas ten parašyta? – paklausė Ema su Liza.– Kur varnai į raitelius mainos, – garsiai perskaitė Tomas.„Keista frazė, – pamanė jis. – Skamba truputį senoviškai. Ką gi tai reiškia? Lyg būtų kokia pranašystė. O gal…“Narsiais Raiteliais virtę vaikai ieško atsakymų į, rodos, neįveikiamas mįsles, įtemptomis minutėmis nuoširdžiai kvatojasi ir vėl sutelkę savo magiškąsias galias siekia galutinio tikslo. Leidėjas reiškia nuoširdžią padėką Dutch Foundation for Literature(Nyderlandų literatūros fondui) už suteiktą paramą.
Prekinis ženklas: Nieko rimto