Serijos ŠOK matematikos vadovėlio komplekto RIEŠUTAS trečioji knyga.Vadovėlyje mokymosi temos pateikiamos atlankomis. Kiekvienos atlankos kairėje pusėje — lazdyno krūmas, kuriame sutartiniais ženklais mokiniams nurodoma pamokos veikla. Kiekvienoje atlankoje numatyta galimybė diferencijuoti mokymą: atsižvelgiant į skirtingų gebėjimų ir nevienodų poreikių mokinius pateikiamos įvairaus sudėtingumo užduotys.Vadovėlis gausiai iliustruotas piešiniais, nes pirmokų mąstymas dar labai konkretus, paremtas vaizdiniais. Kiekvienos temos mokymas pradedamas aptariant artimiausią vaiko aplinką, dalijantis jo įgyta patirtimi ir išgyvenimais. Tik paskui mokiniams skiriamas savarankiškas darbas, darbas grupėje. Pateikiama medžiaga skatina vaikus fantazuoti, savarankiškai ieškoti užduoties atlikimo būdų, daryti išvadas pasakojant bei klausant kitų, padėti, paaiškinti silpnesniems, aktyviai dirbti pamokoje pasitelkiant visus pojūčius, judėjimą. Vadovėlyje siūlomos apibendrinamosios pamokos — riešutėlių derlius — visa kartojimo medžiaga pateikiama vadovėlio atlankose, o užduotys raštu atliekamos pratybų sąsiuviniuose.
Prekinis ženklas: Šviesa