Tęstinis matematikos mokymo komplektas. Komplektas II klasei „išaugo“ iš pirmojo RIEŠUTO.Vadovėlio turinys ir struktūra priderinti prie lietuvių kalbos vadovėlio PUPA, pasaulio pažinimo vadovėlio GILĖ. Sudaromos galimybės tęsti ir toliau plėtoti pradėtą temą, analizuoti bei spręsti problemą, atsižvelgiant į kelis kontekstus. Vadovėlis gausiai iliustruotas piešiniais, mokymas remiasi vaizdiniais, schemomis, diagramomis. Iliustracijos ne tik papildo žodinę informaciją, padeda suvokti problemą, skatina mąstyti, bendrauti. Matematikos sąvokos formuojamos ir įtvirtinamos nuosekliai, nagrinėjant artimiausios vaikui aplinkos pavyzdžius. Supažindinama su skaičiais iki 100 (aiškinamos sąvokos skaitmuo ir skaičius), nagrinėjama dešimtainių skaičių sandara, padedama suvokti daugybos ir dalybos, sudėties ir atimties veiksmus, jų sąsajas. Žaismingai supažindinama su matais, matavimu: sveriama, matuojama, lyginama, skaičiuojama. Mokomoji medžiaga perteikiama nuo paprasto prie sudėtingo, nuo konkretaus prie abstraktaus. Numatyta galimybė diferencijuotai mokyti matematikos. Pateikiamos įvairaus sudėtingumo užduotys, atsižvelgiant į skirtingų gebėjimų ir nevienodus poreikius turinčius mokinius. Linksmasis Riešutukas maloniai kviečia ir II klasėje užsukti į „Riešutuko klubą“, kuriame laukia matematinės staigmenos. Siekiama, kad mokiniai patirtų kuo daugiau gerų emocijų, mokytųsi dirbti savarankiškai, todėl užduočių formuluotės trumpos, suprantamos. Mokiniams sudaroma galimybė rinktis (pvz., užduotis, individualų darbo tempą, veiklos planą, papildomą veiklą ir kt.). Kartu ugdomas supratimas, kad jis yra atsakingas už tai, ką pasirenka.Vadovėlio RIEŠUTAS komplektas siūlo galimybę, kaip ir pirmoje klasėje, ugdyti mokinių gebėjimus, naudotis įvairiais informacijos šaltiniais: enciklopedijomis, žinynais, žodynais, internetu. Dėmesys skiriamas ir kompiuterinėms technologijoms, kompiuteriniam raštingumui, informacijos kaupimo įgūdžiams formuoti. Vadovėlio komplektą sudaro:Vadovėlis (pirmoji, antroji, trečioji knyga)Pratybų sąsiuviniai (pirmasis, antrasis, trečiasis sąsiuvinis)Papildomų užduočių sąsiuviniai (pirmasis, antrasis ir trečiasis sąsiuvinis)Mokytojo knyga (I, II ir III dalis)TestaiDalijamoji medžiaga.Dailininkė Rita Brakauskaitė.
Prekinis ženklas: Šviesa