Mokytojo knygoje pateikiami atnaujintose programose numatyti mokinių konkrečios temos pasiekimai, aptariami mokymosi uždaviniai, siūloma, kaip organizuoti veiklą per pamoką, kokias priemones naudoti. Knygoje palikta vietos mokytojo refleksijai po pamokos. Vadovėlio komplektą sudaro:• Vadovėlis. 1-oji, 2-oji ir 3-ioji knyga• Pratybų sąsiuviniai. 1-asis, 2-asis ir 3-iasis sąsiuvinis• Papildomos užduotys.1-asis, 2-asis ir 3-iasis sąsiuvinis• Mokytojo knyga I, II ir III dalis (R. Rugelienė)• Testai (R. Rugelienė). Turinys: Teminis matematikos mokymo planas (3 mėnesiams)Integruojamosios temosTrumpalaikis (savaitinis) ugdymo planas 1. Daugyba iš dviženklio skaičiaus. Mokslo šaknys karčios, bet vaisiai saldūs2. Daugyba iš dviženklio skaičiaus. Į tėviškę3. Matinių skaičių daugyba. Paukščiai sugrįžta4. Statistika. Kur gyvena gandrai5. Pinigai. Į Varnų salą6. Pinigai. Savaitgalis Lenkijoje7. Matinių skaičių daugyba. Į kelionę8. Dalyba iš dviženklio skaičiaus. Dalybos šalyje9. Dalyba iš dviženklio skaičiaus. Trolių Mumių mokykla10. Dalyba iš dviženklio skaičiaus. Po obelimi11. Dalyba iš dviženklio skaičiaus. Su draugu12. Masė ir jos matavimas. Diena virtuvėje13. Talpa ir jos matavimas. Ką mes geriame?14. Kartojimas. Riešutėlių derlius15. Dalyba iš dviženklio skaičiaus. Valio, valio Australija!16. Dalyba iš dviženklio skaičiaus. Šilko keliu17. Dalyba iš dviženklio skaičiaus. Dykumų vaikai18. Matai ir matavimai. Afrikos rekordininkai19. Matai ir matavimai. Prie Nilo20. Geometriniai kūnai. Namai namučiai21. Perimetras, plotas. Pietų Amerikos gyvūnai mūsų namuose22. Laiko skaičiavimas. Antarktidos kapitonai23. Laiko skaičiavimas. Laiko šalyje24. Matai ir matavimai. Po Šiaurės pašvaiste25. Statistika. Aplink Žemę per 45 minutes26. Kartojimas. Riešutėlių derlius27. Skaičiai ir skaičiavimai. Tarp dangaus laivų28. Skaičiai ir skaičiavimai. Dieną naktį eina, niekad nesustoja29. Reiškiniai, lygtys, nelygybės. Veiksmų šalyje30. Reiškiniai, lygtys, nelygybės. Arkliuko Domo užduotys31. Geometrija. Arkliukas Domas braižo32. Geometrija. Sukasi ratu33. Geometrija. Pastatykime pilį34. Matai ir matavimai. Kuo matuojame?35. Matai ir matavimai. Sveriame ir matuojame36. Matai ir matavimai. Matuojame ir skaičiuojame37. Matai ir matavimai. Važiuojame ir skaičiuojame38. Statistika. Ką mums sako diagramos?39. Kartojimas. Riešutėlių derlius40. Veiksmai. Naujasis pagalbininkas Priedas. Testų vertinimo kriterijaiMokytojo knygos III dalyje naudota literatūra
Prekinis ženklas: Šviesa