Bronislovo Bitino „Rinktinių edukologinių raštų“ trečiojo tomo turinio pagrindą sudaro 2004 metai išleista knyga ”Hodegetika: auklėjimo teorija ir praktika” ir 2002 metais išleista knyga ”Pedagoginės diagnostikos pagrindai”, taip pat autoriaus straipsniai, kuriuose analizuojamos vertybinio ugdymo ir vystymosi gairės. Šiame leidinyje auklėjimo procesas nagrinėjamas kaip tikslinga ir sisteminga auklėjamoji veikla, pateikiama įvairių ugdymo teorijų ir technologijų, atskleidžiamas pedagoginės diagnostikos reiškinys ir aptariami skirtingų ugdymo sričių diagnostinio pažinimo būdai ir priemonės.Knyga skiriama visiems, kas gilinasi į edukologiją, pedagogiką, pedagoginę psichologiją ar ugdymo sociologiją, rengiasi tapti edukologijos mokslo tyrėju ar praktiku, kuriam rūpi visuomenės narių holistinis ugdymas.
Prekinis ženklas: Edukologija