Šiame tome talpinami du romanai „Broliai Domeikos“ (1936) ir „Per Klausučių ūlytėlę“ (1952). Tai XX amžiaus pirmosios pusės Lietuvos kaimo įtaigūs vaizdai. Pirmajame romane broliai dvyniai aštriai konfliktuoja dėl žemės, antrajame pavaizduota keturių miestelėnų kelionė į Šiluvą „prie Stebuklo“. Kūrinių siužetai nėra sudėtingi, bet išradingai sumodeliuoti. Labai gyva ir vaizdinga kalba, ryškiai motyvuoti, sodrūs charakteriai. Įspūdingi gamtos vaizdai, glausti dialogai. Veikalai, papildydami vienas kitą, realistiškai perteikia ano meto Lietuvos kaimo gyvenimo visumą.
Prekinis ženklas: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla