Šiame tome spausdinami apsakymai ir apysakos iš anksčiau išleistų knygų „Vasaros vidudienis“ (Chicago, 1979), „Buvo žmogus be kojų“ (Kaunas, 1932), „Kelionė į pievas“ (Kaunas, 1936), „Varpinės šuva“ (Kaunas, 1939), „Naktys Karališkiuose“(Chicago, 1955). Daugelio čia skelbiamų kūrinių siužetai yra pagrįsti vaikystės ir jaunystės potyriais. Modeliuodamas XX-ojo amžiaus pradžios ir pirmosios pusės gyvenimą Lietuvoje, autorius daug dėmesio skiria papročiams, gamtai. Vaizduojami tėvų ir vaikų santykiai, jų socialinė padėtis, mokslo siekimas (dažnai neturint vilties jį baigti). Apsakymuose atspindėta to meto mokyklos ir apskritai švietimo situacija šalyje. Kaip antraeiliai personažai kūriniuose atsiranda žvėreliai ir paukščiai, pasakas seka senieji pasakoriai.
Prekinis ženklas: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla