Serijos „Šok“ literatūros vadovėlio Rito rato ratuto komplektą sudaro dvi vadovėlio knygos (pirmoji ir antroji), du pratybų sąsiuviniai, mokytojo knyga ir skaitiniai Santaka.Mokytojo knygoje atskleidžiami Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklos pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrųjų programų (2008) lietuvių kalbos, istorijos, geografijos, etikos, tikybos dalykų saitai su literatūros vadovėlių Lingo lego laduto ir Rito rato ratuto turiniu, ugdymo gairėmis ir numatomais moksleivių pasiekimais, nusakomi mokymo(si) tikslai ir uždaviniai, siūlomi lankstūs moksleivių veiklos organizavimo būdai, pateikiama literatūrologinės, mitologinės, istorinės, didaktinės, bibliografinės informacijos. Mokytojams rekomenduojama dirbti pagal knygoje siūlomus didaktinės veiklos modelius, pasirinkti lankstų pateikiamų literatūrologinių ir didaktinių idėjų taikymą konkrečioje klasėje arba patiems numatyti savus kelius. Knygoje skirta vietos mokytojo keliamiems pamokos uždaviniams prieš pamoką ir refleksijai po pamokos užsirašyti.Mokytojo knygos pradžioje pateikiamos Lietuvių gimtosios kalbos pagrindinio ugdymo bendrosios programos sąsajų su vadovėliais Lingo lego laduto ir Rito rato ratuto orientacinės gairės, lanksčios literatūros didaktikos modelių kūrimo idėjos, teminių ir integracinių gairių planas, padėsiantis mokytojui planuoti darbą per mokslo metus ir savo dėstomą dalyką sieti su kitais. Knygos pabaigoje mokytojams siūloma kultūrologinių ir literatūrologinių straipsnių apie vadovėlyje pateikiamų tekstų autorių kūrybą.Serijos dailininkas Agnius Tarabilda.
Prekinis ženklas: Šviesa