Rojaus paieškos Hanai Lakraft virsta kryžiaus keliais, o jos kryžius- ji pati. Kuo, regis, galėtų būti įdomi ši pilka, apgailėtina paribio būtybė ir jos stipresnio ar silpnesnio turinio tuščiais buteliais matuojamos dienos? Bet A.L.Kennedy kaip tik paribio ir beviltiškumo, išorinio vargingumo būvyje randa moterį, kurios kasdienė kova ir pralaimėjimas savo prigimčiai bei pirmykštė, aistringa, žudanti, bet neišsižadėta meilė padaro ją didinga, šiurpą keliančia graikų tragedijos heroje.
Prekinis ženklas: Versus aureus