Ši knyga yra papildomo gimnazijų mokinių matematinio ugdymo priemonė, kuri galėtų būti naudinga tiek mokantis savarankiškai, tiek vadovaujant matematikos mokytojui.Knygoje nagrinėjamos temos – skaičiai, aibės, kombinatorika, tikimybės, daugianariai, lygtys – yra artimos mokyklinės matematikos programos temoms, bet daug kur gvildenamos plačiau, išsamiau arba kitu aspektu. Gana daug dėmesio skiriama teiginių pagrindimui, patei­kiama nemažai įrodymo uždavinių.Kiekvieno skyriaus pabaigoje yra siūlomų savarankiškai išspręsti uždavinių rinkinys, o knygos pabaigoje – uždavinių atsakymai ir autorių siūlomi sprendimai; kai kurie uždaviniai išspręsti net ne vienu būdu.Knyga parašyta autoriams apibendrinus savo dalykinę ir metodinę neformaliojo matematinio ugdymo patirtį, sudėjus į vieną visumą asmeniniuose archyvuose sukauptus uždavinius. Remtasi ir metodine medžiaga, kuri gerą dešimtmetį kasmet buvo rengiama ir pateikiama Pasvalio krašto matematikos mokyklos „Rokunda“ mokiniams. Apie autorius:Antanas Apynis – Vilniaus universiteto matematikos ir informatikos fakulteto matematikos ir informatikos metodikos katedros docentas.Antanas Apynis (jaunesnysis) – Vilniaus Mykolo Biržiškos gimnazijos matematikos mokytojas metodininkas.Aušrelė Damošienė – Pasvalio Petro Vileišio gimnazijos matematikos mokytoja metodininkė.Birutė Demenienė  – Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos matematikos mokytoja metodininkė.Regina Žilienė – Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės-Bitės gimnazijos matematikos mokytoja metodininkė.
Prekinis ženklas: Ciklonas