Knyga suteikia mums progos bent kelioms minutėms pasitraukti iš gyvenimo triukšmo ir sumaišties. Šiuolaikiniame amžinai kažkur skubančiame gyvenime rožinis gali būti nuostabi maldos priemonė ir lengvas būdas pajusti sąlytį su Dievu, Švč. Mergele Marija ir šventaisiais. Tai ypač veiksminga priemonė, padedanti giliau suprasti Evangeliją. Rožinio slėpiniai dabar veda per visą Evangeliją į amžinojo gyvenimo slėpinius, miglotai, bet įspūdingai pateiktus Apreiškimo knygoje.Brolis Benedictas Groeschelis, Pranciškonų atsinaujinimo brolijos (Frairs of the Renewal) įsteigėjas, žinomas paskaitininkas, dažnas EWTN (Amžinojo Žodžio televizijos tinklas) svečias. Yra parašęs daug knygų, tarp jų ”Švelnios tylos balsas” (A Still, Small Voice), kurią  išleido leidykla ”Katalikų pasaulis”. 
Prekinis ženklas: Katalikų pasaulio leidiniai