Gramatika per kontekstąPateikiama daug autentiškų kalbos pavyzdžių (žodžių ir sakinių), atitinkančių rusų kalbos normas.Gramatikos koncepcija paremta šiuolaikinės rusų kalbos moksline gramatika bei gretinamąja rusų ir lietuvių kalbų gramatika.PraktiškaFunkcionalus ir logiškas skyrių, temų ir potemių išdėstymas.Kalbų gretinimas palengvina svetimos kalbos sandaros suvokimą ir skatina išsamiau pažinti gimtąją kalbą, geriau suvokti jos reiškinius.Siūlomos įvairios išsamios medžiagos pristatymo formos: sąvokų apibrėžtys, aiškinamasis tekstas, schemos, lentelės, žodžių ir jų formų sąrašai.Gausi pratimų sistema padeda tobulinti gramatinių formų darybos ir vartojimo įgūdžius bei kalbinius gebėjimus.Tinka egzaminuiSusisteminta rusų kalbos mokėjimo A1–B2 lygių gramatika. Atsakymai – www.sviesa.lt.Moksliškai įrodyta, kad rusų ir lietuvių kalbos yra artimos giminaitės, kurių gramatinės sistemos turi žymiai daugiau panašumų nei skirtumų. Pažvelkime iš arčiau.Kalbos dalys. Abi kalbos turi tas pačias kalbos dalis: daiktavardį, veiksmažodį ir kt. Tos pačios kalbos dalys linksniuojamos ar asmenuojamos, tos pačios kalbos dalys nekaitomos.Linksniai. Abiejų kalbų linksniai iš esmės sutampa ir atsako į beveik tuos pačius klausimus.Laikai. Laikų sistema labai panaši – apie veiksmą kalbama būtuoju, esamuoju ar būsimuoju laiku.Skaičiai. Abi kalbos turi vienaskaitą ir daugiskaitą.Nuosakos. Abiejose kalbose – trys tos pačios nuosakos.Veiksmažodžių rūšys. Abiejose kalbose – dvi tos pačios veiksmažodžių rūšys.
Prekinis ženklas: Šviesa