Ketvirtadienio vakarą debesis visuomet lanko savo ciocelę (taip žemaičiai vadina savo mylimiausią tetą). O vilkeliai, kurie šiaip dienas leidžia tupėdami ant to paties debesies (kur ciocelę ketvirtadieniais lanko), ir sapnų tinklelius ten mezga, išsibėgioja kas sau nuotykio ieškoti, kad vėliau susitikę viską pasipasakot galėtų! Vienas vilkelis štai ir priklydo, mindžiukuoja sustiręs. Ar jau užkaito virdulėlis arbatos vilkeliui sušilti?
Prekinis ženklas: EtnoDesign