Šis albumas nėra tradicinis nei forma, nei turiniu. Čia vyrauja ne chronologinė, ne geografinė, o greičiau estetinė tvarka, galinti sukelti papildomų rūpesčių klasikiniam albumų vartytojui. Vietovė, pristatoma šiame albume, anaiptol nėra anonimiška. Ją mėginta vadinti bent keliais vardais: Mažąja Lietuva, Rytų Prūsija, Kaliningrado sritimi. Albumo autorius Raimundas Urbonas žvelgia į šį kraštą savaip, akcentuodamas ne istorinius faktus ar dvasios ekologijos problemas (nors visai greta, už kadro, nujaučiami esant ir minėti dalykai, R. Urbonosubtiliai jaučiamos estetinės distancijos dėka tampantys gal net labiau paveikiais, nei pateikti tiesmukai). Dehumanizuotoje nuotraukų erdvėje nelauktai išryškėja viskas, ką galime ir turime žinoti apie šį kraštą – net informaciją apie dabartinį jo statusą ir priklausomybę. Tai niekeno žemė. Žemė, kurioje žmogus akis į akį susiduria su laiku.
Prekinis ženklas: Kitas takas