Šioje pradinių klasių mokytojams skiriamoje knygoje pateikiami (2007) I klasės „Šaltinėlio“ sudarymo principai, didaktinės kalbos ugdymo(si) nuostatos bei praktinė mokomoji medžiaga pedagogui. Ypač daug dėmesio skiriama kalbos ugdymo individualizavimui ir diferencijavimui, mokinių pažangos vertinimui ir įsivertinimui, mokymuisi mokytis. Autorė išsamiai aiškina konkrečias vadovėlio komplekto temas, atskleidžia vadovėlio ir pratybų sąsiuvinių užduočių ryšius, literatūros ir kalbos integracijos dalykus.Prie mokytojo knygos parengta kompaktinė plokštelė su dainuojamaisiais tekstais ir pasakojamosios tautosakos kūriniais. Leidinio pabaigoje nurodomi vadovėlio tekstų šaltiniai. Ši knyga – ne griežti metodiniai nurodymai, o tik praktiniai patarimai ir idėjos mokytojams. Ji bus naudinga ir pradinio ugdymo specialybės studentams.   
Prekinis ženklas: Šviesa