Lietuvių kalbos vadovėlio III klasei pirmoji knyga. Vadovėlį sudaro keturios knygos.Pritaikė Sofija Četyrkovskienė, Loreta Martišiūtė.Konsultavo surdopedagogė-ekspertė Loreta Barzdonytė-Morkevičienė.Iliustravo Taida Balčiūnaitė.
Prekinis ženklas: Šviesa