Lietuvių kalbos vadovėlio III klasei antroji knyga. Vadovėlį sudaro keturios knygos.  Pritaikė Sofija Četyrkovskienė, Loreta Martišiūtė. Konsultavo surdopedagogė-ekspertė Loreta Barzdonytė-Morkevičienė. Iliustravo Taida Balčiūnaitė.   
Prekinis ženklas: Šviesa