Lietuvių kalbos vadovėlio III klasei ketvirtoji knyga. Vadovėlį sudaro keturios knygos.   Pritaikė Sofija Četyrkovskienė, Loreta Martišiūtė. Konsultavo surdopedagogė-ekspertė Loreta Barzdonytė-Morkevičienė. Iliustravo Taida Balčiūnaitė. 
Prekinis ženklas: Šviesa