Šis testų rinkinys – apibendrinamosios standartizuotos užduotys mokinių literatūrinio ir kalbinio ugdymosi rezul tatams ir procesui įvertinti baigus kiekvieną IV klasės vadovėlio „Šaltinis“ skyrių. Testai apima svarbiausias lietuvių kalbos ugdymosi IV klasėje sritis: kultūrinio ugdymosi pradmenis, meninio ir dalykinio teksto suvokimą, programinius kalbos sandaros supratimo, sakinių skyrybos ir žodžių rašybos dalykus.Užduotys suskirstytos į tris lygmenis: pagrindinį, aukštesnį ir patenkinamą. Šie lygmenys vertinami pagal programoje nurodytus kriterijus. Leidinyje pateikti testai yra kelių tipų, pateikiama po du tris užduočių variantus visiems trims lygmenims.Leidinio pabaigoje yra pasirenkamųjų ir sunkesnių užduočių, kryžiažodžių atsakymai, mįslių įminimai, pasakojimo veikėjų ir veiksmų grandinių tęsiniai, atviro tipo užduočių ir rašinių bei kūrybinių darbų vertinimo kriterijai.
Prekinis ženklas: Šviesa