„Saula Svalio” yra Vlado Braziūno rinkinio „ Saula prė laidos”(2008) antroji laida. Čia skelbiami eilėraščiai, parašyti autoriaus gimtąja aukštaičių šiaurės panevėžiškių (Pasvalio) tarme, nuo bendrinės lietuvių kalbos smarkokai besiskiriančia. Autorius patartų skaitant pasitelkti knygoje esamą kompaktinę garso plokštelę, o kilus neaiškumui žvilgtelėti eilėraščio tekstan, filologiškai išverstan į bendrinę lietuvių kalbą. 
Prekinis ženklas: Lietuvių kalbos institutas