Nesibaiminkite šiurpios ateities. Likimą galite susikurti savais gebėjimais, savomis pastangomis. Galite susikurti save, galite sukurti savo visuomenę, galite sukurti Žemės ateitį. – MOKYTOJAS RYUKO OKAWA   Tamsiausia visada būna prieš pat aušrą. Pasaulis išgyvena audringų ekonominių, politinių ir religinių iššūkių laiką, dabar yra apokaliptinių pranašysčių ir katastrofiškų gamtinių nelaimių metas. Bet mes privalome atsiminti, kad istorijoje po audringų laikų įvyksta didieji žmonijos pažangos šuoliai. Kai mes čia kalbame, virš horizonto jau kyla pati nuostabiausia Saulė, kokia kada nors buvo regėta – naujosios aukso eros pranašė. Švytinčios Dievo Tiesų šviesos rasite ir šios knygos puslapiuose.   Šią nepaprastą ataskaitą apie Dievo Dėsnius Mokytojas Ryuho Okawa parašė dėka savo gebėjimo regėti praeities, dabarties ir ateities tūkstantmečių iššūkius bei laimėjimus. Mokytojas Okawa aiškina, kaip ir kodėl Dievas sukūrė visatą ir visa, kas joje egzistuoja. Jis parodo, kaip gyvenimas harmonijoje su Dievo Tiesomis suteikia mums galios transformuoti savo planetą, nukreipti ją nuo katastrofos link meilės bei kurti sandraugą tarp visų religijų ir rasių žmonių. Kai žydai, krikščionys, musulmonai ir budistai supras, kad visi esame kilę iš vieno šaltinio, jų širdys prisipildys įkvėpimo nutraukti tūkstančius metų besitęsiančius konfliktus, jie atleis vieni kitiems ir pagaliau vieni kitus priims. Kai Dievo Tiesas padarysime savo pačių išminties dalimi, ekonominiai ir politiniai pasaulio lyderiai ims ieškoti naujų tarptautinių problemų sprendimų ir sukurs naują tvarios gerovės ekonomiką, tad amerikietiškosios svajonės žmonės siekti galės visame pasaulyje. Pasitelkę vidinės meilės ir išminties galią, mes tikrai paneigsime pranašystes apie pražūtį. Laimę Žemėje sukurti padėsianti paslaptis paprasta: mums tereikia suvokti, kaip Dievas mus brangino ištisą begalybę ir įsileisti Jo gailestingą meilę į savo gyvenimus. Susibūrę draugėn kaip vienos planetos iš vieno šaltinio kilusi viena žmonija, mes sukursime naują dvasingumo erą, paremtą Dievo Tiesomis – tomis, kurios atskleistos šioje keistis raginančioje knygoje. Tegu jūsų neišgąsdina mistinis šios knygos aspektas, antraip praleisite nepaprastą progą praturtinti savo gyvenimą naujomis įžvalgomis, prasmėmis ir ramybe ir negausite atsakymų į pačius giliausius dvasinius klausimus, į kuriuos šioje knygoje atsako Mokytojas Okawa. Atsakymai buvo gauti per dieviškąją apvaizdą netrukus po to, kai Mokytojas pasiekė nušvitimą. Ar mums palikus šį…
Prekinis ženklas: Mijalba