1991 m. sausio 13-ąją, sovietiniams kariniams daliniams šturmuojant televizijos bokštą bei Radijo ir televizijos komiteto pastatą, žuvo 14 jaunų Lietuvos piliečių. 17-metis Darius Gerbutavičius – vienas iš jų. Vilniaus „Ryto“ vidurinės mokyklos istorijos mokytoja Vilma Riabovienė su jaunaisiais kraštotyrininkais surinko ir apibendrino medžiagą apie jaunąjį tautos didvyrį Darių. Tai ne tik vienas iš prasmingų paminklų, bet ir pavyzdys visų laikų kartoms. „Darius – vaikas, žuvęs už laisvę. Už laisvę tėvynės, kurioje dabar gyvename. Už rytą, kurį pasitinkame kiekvienas“, – rašė Milda Griežytė rašinyje per moksleivių rašinių konkursą, skirtą Sausio 13-osios atminimui 2006 m.
Prekinis ženklas: Versus aureus