Kerry Shawn Keys‘o sudarytas Menke Katz‘o poezijos rinkinys anglų ir lietuvių kalbomis. Jis sudarytas iš 7 poezijos knygų, išspausdintų anglų kalba: „Land of Manna“ (1965), „Rockrose“ (1970), „Burning Village“ (1972), „Two friends“ (1981), „A Chair for Elijah“ (1985), „Two Friends II“ (1988), „Nearby Eden“ (1990).Visos ankstyvosios Menke‘s knygos parašytos jidiš kalba. Tik 1965-aisiais pasirodė pirmoji knyga angliškai – „Manos šalis“ (Land of Manna), po kurios pasipylė virtinė kitų knygų. Menke‘s angliškoji kūryba turi daug bendrumų su ankstesniais jidiš kūriniais, nors joje beveik nerasime utopinių politinių ir socialinių komentarų, būdingų kai kuriems prieš Antrąjį pasaulinį karą parašytiems eilėraščiams. Angliškuose eilėraščiuose matome mistišką, lyrišką, pamaldų poetą, kuris iš esmės yra tas pats Menke iš Lietuvos, 1906-aisiais gimęs Švenčionyse, vėliau persikėlęs į Mikailiškes Baltarusijoje, o galiausiai 1920 metais – į Niujorką. Menke yra vienas iš didžiųjų lietuvių poetų Naujajame pasaulyje, kuris, nors ir priėmęs Amerikos kultūrą, niekad neišsižadėjo lietuviškų savo šaknų. Paskersta karvė gimtosiose Mikailiškėse ar voras Niujorko daugiabutyje – visa jam turėjo dvasinį matmenį.Be to, Menke‘s poezija yra religinė. Jis studijavo Kabalą, Talmudą, išmanė Senąjį Testamentą, Izaijo knygą ir žydiškas savo tėvynės tradicijas. Menke‘i viskas buvo šventa – miestai ir užmiesčiai, erotinė meilė, Niujorkas, degantis vaikystės kaimas, Vilijos upė – netgi šėtonas.Nesu Menke‘s jidiš kalba parašytų eilėraščių žinovas, bet vis iš naujo atsiverčiu angliškus jo eilėraščius; ir nesvarbu, kurių metų kūrybą skaityčiau, matau, kad temos ir problemos išlieka pastovios. Tad rinktinę nusprendžiau sudėlioti skyriais pagal temas, nes manau, kad nepateikiant visų eilėraščių, chronologinis išdėstymas būtų pernelyg atsitiktinis ir nepastovus, negalėtų perteikti nuolatinių Menke‘s vaizduotės bruožų. Bet net ir šiuo atveju daugelį eilėraščių galima be vargo priskirti keliems skyriams; juk Menke atsisakė ar neįstengė atskirti angelų nuo mirties, moterų nuo angelų. Visi jie susilieja į savotišką sakralinę, panteistinę maldą. Visas pasaulis ar net visata, Dangus ir Pragaras glūdi eilėraščiuose „Mikailiškių sodžiuj sninga“ ir „Borough parke sninga“.Šiai knygai pasisekė, nes prie jos prisidėjo puikūs vertėjai, Lietuvos poetai ir mokslininkai, pajutę giminystę su litvaku Menke, kuris tapo niujorkiečiu Menke Katzu. Poetas visą…
Prekinis ženklas: Versus aureus