Jovita Bružienė pasitelkia šiuolaikinę erdvės semiotiką analizuo­dama kartografinį diskursą – 1613 m. Lietuvos Didžiosios Kunigaikš­tystės žemėlapį. Aprašomas žemėlapio figūras ji susieja su naratyvi­nio pobūdžio perėjimais tarp skirtingų erdvės režimų (tarp kurių yra ir „naratyvinis“ tinklas). Žemėlapis tampa semiotinės kelionės erdve, o jo skaitytojas – keleiviu.
Prekinis ženklas: Vilniaus universitetas Vilniaus universiteto leidykla