Visi straipsniai šiame rinkinyje yra išrikiuoti pagal jų paskelbimo metus (nuo 1969 m. iki 1997 m.), t.y. chronologine tvarka. Pirmieji straipsniai yra susiję su disertacijos tema: juose atskirai išsamiai aptariamos angliškųjų skolinių atsiradimo Šiaurės Amerikos lietuvių kalboje sociolingvistinės ir psicholingvistines sąlygos bei jų tyrinėjimo teoriniai pagrindai, tų skolinių morfologinės integracijos (arba adaptacijos) aspektai. Tikimasi, kad šis straipsnių rinkinys savo plačia ir įvairia dvikalbystės sąlygojamų reiškinių tematika paskatins kitus, ypač jaunuosius kalbininkus tyrinėti Jungtinėse Amerikos Valstijose ir kitose anglakalbėse šalyse gyvenančių tautiečių kalbą ir bus apskritai pravartus visiems, kas šiandien domisi anglų kalbos įtaka lietuvių kalbai ir jos padariniais lietuvių kalbai Lietuvoje ir svetur.
Prekinis ženklas: Vilniaus universiteto leidykla