Knyga parengta remiantis kelių gretimų šiaurės žemaičių telšiškių šnektų – Skuodo, Mosėdžio, Barstyčių – medžiaga, kuri rinkta 1973–1991 metais. Tarminiai tekstai pateikiami specialia fonetine rašyba ir išsamiai komentuo­jami. Beveik visi tada įrašyti tarmės atstovai dabar jau mirę, todėl visi jų pasakojimai apie praeitį ar autentiški tautosakos tekstai laikytini ne tik kal­bos, bet ir etninės kultūros paminklu. Gaila, kad patys tarmės įrašai dėl tų laikų techninių aplinkybių nėra išlikę. Pateikėjų vardai ir pavardės skelbiami remiantis knygos autoriaus pomirtine valia. Knyga skiriama pirmiausia lin­gvistams, bet ji bus naudinga ir tautosakininkams ar etnologams. Literatūros istorikus turėtų sudominti itin gyvai perteikiami atsiminimai apie žymų mūsų poetą Vytautą Mačernį. Tekstais su komentarais galės naudotis humanitarinių specialybių studentai ir doktorantai.
Prekinis ženklas: Vilniaus universiteto leidykla