Knygoje sinchroniškai eksperimentinės fonetikos ir fonologijos metodais ištirtas šiaurės žemaičių tarmės konsonantizmas. Iki šiol šiaurės žemaičių priebalsių sistema buvo analizuojama tik epizodiškai: nebuvo visapusiško fonologinio požiūrio, trūko sistemingų eksperimentinių tyrimų.Tokiõs komplèksinės analizės reikalingumas akivaizdus, nes tarmių niveliacijos procesas tik spartėja, todėl dialektologijos, diachroninės fonetikos ir fonologijos specialistams reikia eksperimentiškai įrodytų ir statistiškai patikimų faktų ir apibendrinimų.Tarmės priebalsių tyrimo rezultatai gali būti naudingi ne tik lietuvių, bet ir apskritai baltų kalbų tipologiniams ir diachroniniams tyrimams, o eksperimentų duomenys – renkant ir tvarkant medžiagą Europos kalbų atlasui, sprendžiant bendrosios fonetikos klausimus. Daugelis išvadų ir apibendrinimų jau dabar yra pravartūs dėstant lietuvių dialektologiją, taip pat gali būti svarbūs rengiant įvairias mokymo priemones.
Prekinis ženklas: Vilniaus universiteto leidykla