Rašytojas Kazys Paulauskas – daugelio prozos knygų autorius – jų tarpe ir fantastikos – šį kartą naujame ”Sibiro vagonų romane” grįžta į jaunystės metus, kai šviesa maišėsi su tamsa, o žemė su dangumi. Pasakojimo centre – Aleksas Samėnas, jo ir Gražinos tragiška meilė, ir gyvulinių vagonų dundėjimas į Sibirą su nekaltais žmonėmis, jų svajonėmis ir ašaromis…Knyga skaudi, primenanti žmogaus išpažintį, kai nesitikima gauti nuodėmių išrišimo, nes ”iš TEN,- kaip rašo autorius,- iš kolaboravimo su okupantais marmalynės dar nė vienas prasikaltėlis niekada švarus neišlipo!..”.
Prekinis ženklas: Alka