aujajame romane atskleidęs tragišką XX amžiaus pirmosios pusės Vilnijos krašto likimą, autorius – tarsi tas romano kryžiadirbys Šilų Dievo Motinos skulptūrą – sukuria gyvą paminklą savo žemiečiams. Lenkmečio, vokietmečio ir tarybinių laikų realijos sublyksi visom vaivorykštės spalvom – nuo tragiškos iki komiškos. 
Prekinis ženklas: Gairės