Mokymo priemonė „Sintaksė ir skyryba“ – pirmoji tokia priemonė klausos sutrikimą turinčių mokinių kalbinėms kompetencijoms ugdyti. Sintaksė yra vienas svarbesnių kalbos mokslų skyrių, padedančių klausos sutrikimą turintiems mokiniams formuoti taisyklingo kalbėjimo, skyrybos, minčių reiškimo įgūdžius. Mokydamiesi sintaksės, mokiniai mokosi žodžių junginių, sakinių sudarymo ir tekstų kūrimo, įgydami teksto suvokimo pagrindus. Priemonė padės ugdyti ne tik komunikavimo valstybine lietuvių kalba, bet ir mokymosi, iniciatyvumo ir kūrybiškumo kompetencijas, kadangi joje pateikta daugiau nei per dešimtmetį rinkti, su vaikais praeiti ir patikrinti sintaksės ir skyrybos užduočių ir pagalbinių lentelių komplektai, kryžiažodžių bei rebusų rinkiniai, paįvairinsiantys mokymo(si) procesą.
Prekinis ženklas: Homo liber