Tarsi žemė motulės glėbys mus sūpuoja,Baltus plaukus vis primena sodo žiedai.Tik netekę ant žemės mes krintam geruoju -Krintam žemei į glėbį, nes mes jos vaikai.Tarsi žemė motulės glėbys mus sūpuoja -Be motulės širdis tarsi žemė vaitoja…Autorė:Skiriu šią knygą kiekvienai lietuvei moteriai motinai. Rašydami apie savo mamą, apdainavau lietuvės moters didigumą ir apkabinau sonetų posmais mūsų visų mamas. Esu įsitikinusi, jog kiekvienas žmogus jaučia neišsenkančią motinos meilę, todėl radę šioje knygoje sau tinkančių minčių – dovanokite jas savo motulėms.Skiriu šią knygą visoms savo mokytojoms: Algirdai Karaliūtei, Janinai Plerpaitei, Zitai Neimantienei ir pirmajai mokytojai Marytei Germanavičienei. Ypač nuoširdžiai skiriu šią knygą Kauno arkikatedros bazilikos kunigų motinoms – pamokslų ir maldų dėka atradau kelią į tikėtjimą ir pažinau Dievo Motinos Marijos meilę.
Prekinis ženklas: Naujoji Rosma