Širdies ramybė – toks trokštamas ir toks lakus gėris… Kiekvienas jos trokšta, bet nedaug kam pavyksta joje gyventi.Kasdieniai išbandymai dažnai priverčia mus nuo jos nutolti. Tad nejau ramybė taip ir nepasiekiama? Pasiekiama, nes pats Dievo sūnus mums ją pažadėjo. Ramybė – anapus patirties. Ji įgyjama ne taip, kaip įprasta šiame pasaulyje. Todėl visuomet gera žinoti, kad šiame nuolatinio ramybės – pagrindinio laimės garanto – siekimo kelyje esame ne vieniši.Ši nedidelė knygelė yra ne teorinis pasvarstymas apie ramybę, bet konkretus aprašymas kelių ir būdų, kuriuos per ilgus amžius ištobulino ir šiandien mums visiems dovanoja benediktinų bendruomenė, kad būtų įgyvendintas jos šūkis: PAX! (lot. ramybė, taika). Šv. Benedikto dvasios kupinais žodžiais tėvas Bernard’as Ducruet moko priimti šią ramybę kaip beribę Dievo dovaną ir mūsų dvasios kovos vaisių.
Prekinis ženklas: Katalikų pasaulio leidiniai