Šis leidinys – tai mokomoji knyga, paremta moksliniu tyrimu, kurio objektas – nuoseklios ir gyvybingos tarptautinės šiuolaikinio muzikinio ugdymo sistemos ir jų taikymo galimybės Lietuvos muzikinio ugdymo srityje. Skiriama studentams, studijuojantiems muzikos, muzikos pedagogikos bakalauro ir magistrantūros studijų programas universitetuose, kolegijų studentams, keliantiems kvalifikaciją muzikos mokytojams.  Leidinio tikslas – tobulinti studijuojančiųjų kvalifikaciją ir kompetencijas, suteikiant jiems profesinių žinių ir įgūdžių, siekiant atnaujinti muzikinio ugdymo programas, jų turinį, formuoti moksleivių muzikinę kultūrą ir pakylėti muzikos mokymo(-si) kokybę į naują, europinius standartus ir šiandieninius Lietuvos visuomenės poreikius atitinkantį lygį. Kursas ugdys studijuojančiųjų: kritinį mąstymą, muzikinės-pedagoginės savimonės formavimąsi, gebėjimą suvokti, kas vertingiausia esama šalies ir pasaulio šiuolaikinio muzikinio ugdymo teorijoje bei praktikoje ir kt.
Prekinis ženklas: Klaipėdos universiteto leidykla