Atnaujintame vadovėlio leidime, kaip ir vadovėlyje I klasei, atsisakyta tam tikros dalies antraeilės reikšmės temų, tam tikrų perteklinių užduočių, kad vadovėlio sandara ir sistema būtų aiškesnė visiems ugdymo proceso dalyviams. Dėl to šis vadovėlis dar kompaktiškesnis, aiškesnis. Tačiau išlaikyta visa per daugelį metų pasiteisinusi metodika.Kaip reikalauja valstybinė Lietuvių kalbos komisija, vadovėlio svarbesnių žodžių kirčiuojami skiemenys pabraukti, kad mokiniai mokytųsi taisyklingai kirčiuoti.Patikslinti puslapių paaiškinimai, skirti mokytojams ir spausdinami puslapio apačioje. Dabar jie išsamesni ir iškelia daugiau mokymo tikslų.Atnaujintas vadovėlis tikrai tenkina racionalaus integralumo principą: orientuotas į tinkamą mokinių ugdymo mokykloje pradžią, parengimą mokytis III klasėje, nėra prieštaravimų su kitų mokomųjų dalykų vadovėliais. Užduočių tematika subalansuota orientuojantis į matematikos dalyko ir mokinių gyventi dabartiniu metu poreikius, jų aplinką. Tam tikrų puslapių uždaviniai ir iliustracijos susietos su svarbiomis šventėmis, kultūriniu gyvenimu.Vadovėlis parankus dirbti pagal bet kurį mokymo stilių. Dirbantiems pagal IV variantą (integruotas mokymas), šis leidimas parankus pirmiausia tuo, kad itin aiški didaktinė ir loginė sistema, lengva pereiti nuo laisvesnio mokymo prie naudojimosi vadovėliu (kaip bedirbtum, mokiniai privalo įgyti ne bet kokių, o sisteminių matematikos žinių, tarpusavyje susietų, viena iš kitos išplaukiančių sąvokų, algoritmų ir t. t.).Vadovėlis parankus savarankiškam mokymuisi. Atsižvelgta į įvairaus lygio mokinių pasirengimą mokyklai, laiku kartojamos anksčiau išeitos reikšmingesnės arba sunkiau įsidėmėtinos sąvokos, prisilaikoma mokiniui aiškios ir logiškos dalykinės bei metodinės sistemos. Tai paranku visiems ugdymo proceso dalyviams, tarp jų ir tėvams (pvz., jei reikėtų padėti dėl ligos pamokas praleidinėjančiam vaikui). Naujo tipo užduotis palengvins suprasti iliustracijos, pavyzdžiai arba kita vaizdinė parama.
Prekinis ženklas: Šviesa