IV klasės vadovėlį sudaro 2 knygos, kiekviena po 64 puslapius. Vadovėlis skiriamas mokiniui, bet parankus ir mokytojui, planuojančiam ir ugdančiam, bei tėvams, stebintiems mokymo proceso vyksmą ir padedantiems savo atžaloms. Dalykinė ir metodinė sistema pritaikyta įvairaus pasirengimo mokiniams, suderinta su pradinio matematinio ugdymo logika.Paprastai vienas puslapis skiriamas vienai pamokai. Medžiaga išdėstyta tam tikrais ciklais, jungiančiais artimas temas. Ciklas baigiamas įvairių uždavinių puslapiais, skirtais problemų sprendimo pratyboms. Jeigu pamokų stokojama, dalis šių uždavinių praleidžiama, likusieji gali būti skiriami per kitas pamokas kaip papildomi darbai stipresniesiems mokiniams. Kursas baigiamas kartojimo skyreliu. Jeigu laiko nepakanka, mokytojas kartu su mokiniais renkasi, kurias užduotis praleisti.Parankiu metu mokytojo padedami mokiniai pasirenka vieną iš p. 61–63 pateiktų tęstinių darbų (projektų) ir jį atlieka per keletą savaičių, paskui – antrą, trečią.Dailininkas Norbertas Zovė.
Prekinis ženklas: Šviesa