Matematikos vadovėlis SKAIČIŲ ŠALIS parengtas atsižvelgiant į naujas Bendrąsias programas. Pakeistos kai kurios užduotys, iliustracijos. Dalis uždavinių palengvinti iškeliant tarpinį klausimą. Dviveiksmių užduočių liko nedaug, jos daugiausia skiriamos stipresniems mokiniams.Pataisytame vadovėlyje užduotys dar geriau priderintos mokyti diferencijuotai. Sudaryta palanki galimybė patiems mokiniams pasirinkti darbo pobūdį, diskutuoti, dirbti poromis arba didesnėmis grupėmis. Yra nemaža pamąstyti skirtų klausimų, nebaigtų teiginių diskusijoms plėtoti.Vadovėlį sudaro dvi knygos. Pirmojoje knygoje vengiama žodinio teksto. Kol ne visi mokiniai moka skaityti, užduotys pateikiamos paveikslėliais ir skaitmenimis. Smulkesniu šriftu parašytas tekstas skiriamas mokytojui, kad jis lengviau suvoktų pamokos temą ir tikslus.Prie vadovėlio leidžiami du nauji pratybų sąsiuviniai. Jie taip pat pertvarkyti pagal atnaujintas programas.SKAIČIŲ ŠALIES komplektą I klasei dar sudaro du nauji papildomų užduočių sąsiuviniai ir įsivertinimui skirtas sąsiuvinis „Mokausi ir tikrinuosi“.Vadovėlio komplektą sudaro: vadovėlis (1-oji, 2-oji knyga), pratybų sąsiuviniai (1-asis, 2-asis sąsiuvinis), papildomų užduočių sąsiuviniai (1-asis, 2-asis sąsiuvinis), užduočių sąsiuvinis „Mokausi ir tikrinuosi“.Dailininkas Norbertas Zovė. 
Prekinis ženklas: Šviesa