Vadovėlis skiriamas VI klasės mokiniams ir tęsia V klasės vadovėlio SKAITINIAI kursą. Juo siekiama įtvirtinti amžinąsias etines ir istorines vertybes, ypač daug erdvės skiriama tautosakai, tautiškumui, skaudiems Lietuvos istorijos ir kultūros posūkiams. Autorė siūlo daug naujų šeštoką provokuojančių vaikų literatūros klasikos kūrinių. Vadovėlyje visapusiškai kalbama apie knygą – kaip apie kultūros ir meno reiškinį, kaip apie žodinės kūrybos tribūną. Tam parinkta nemažai naujų, įtaigių, aktualių tekstų, neatsisakant ir ankstesnių, išbandytų kūrinių, surasta nemažai vaikams įdomių komiškų tekstų. Vadovėlyje smarkiai sumažinta tautosakinių, istorinių ir pilietinių tekstų, autorė pateikia nemažai kūrinių, kurie tikrai artimi šeštoko psichologijai, prisideda prie jo literatūrinio ir etinio ugdymo. Labai stiprus teminis tekstų sąryšis leis mokytojui taikyti lyginimo metodą, padedantį suvokti kiekvieno kūrinio individualumą, kitoniškumą. Vadovėlio metodika gerokai atnaujinta, atitinka laiko ir Bendrųjų programų dvasią ir nuostatas, padeda mokiniams išsiaiškinti, suvokti turinio ir literatūrines subtilybes, tinkamai interpretuoti skirtingų žanrų tekstus, suvokti jų ypatumus, patiems kurti literatūrinius darbus, įgyti mokymosi mokytis, komunikavimo ir socialinę kompetenciją, dirbti individualiai ir grupėmis. Skaitiniai padės suvokti pasakotojo, pasakojimo, prozinės ir eiliuotos kalbos problematiką. Vadovėlyje daug klausimų ir užduočių, kurios skatina savarankišką mąstymą, reikalauja išsakyti savo nuomonę. Vadovėlis itin patrauklus tiems, kas vertina tradicijas, kam svarbios amžinosios literatūros ir žmogiškosios vertybės. Vadovėlį sudaro 1-oji ir 2-oji knyga.
Prekinis ženklas: Šviesa