Šiame ”Mokinio skaitinių” serijos leidinyje spausdinama Moljero komedija ”Skapeno klastos”.
Prekinis ženklas: Žaltvykslė