Ši knyga – monografijos „Didysis apakimas. Lietuvių rašytojų kairėjimas XX a. 4-ajame dešimtmetyje“, išleistos 2010 m., tęsinys.Studijoje mėginama atskleisti žymiausių tarybinių rašytojų A. Venclovos, K. Korsako, J. Šimkaus, K. Borutos, P. Cvirkos, L. Giros, S. Nėries, J. Baltušio ir kt. laikyseną, nuotaikas, galiausiai nuomonių ir pažiūrų kaitą, idėjinius svyravimus karo ir pokario metais, jų praregėjimą arba išlikusį naivų tikėjimą komunizmo idealais, nepaisant nei represyvios realybės, nei visos ideologinės LKP ir sovietinės valdžios priespaudos, dvasinio teroro ir susidorojimų.Autorius savo įžvalgas grindžia archyvine medžiaga, publikuotais ir neskelbtais šaltiniais, amžininkų atsiminimais ir laiškais bei gausiais pastarųjų metų šios temos tyrinėjimais.
Prekinis ženklas: Gimtasis žodis